Değerli Konut Vergisi Hakkında Bilgilendirme
Değerli Konut Vergisi Hakkında Bilgilendirme

1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olan yeni rakamlara göre konut nitelikli taşınmazlarda bina vergi değeri (rayiç bedel) 6 milyon 173 bin liranın üzerinde olanların değerli konut vergisi ilk taksidinin 2022 şubat ayı sonuna kadar, ikinci taksidini ise 2022 ağustos ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Değerli konut vergisini; konutun sahibi, intifalı konutlarda  intifa (kullanım) hakkı sahibi  ödeyecek. Konutun emlak vergi değeri konutun bulunduğu yerdeki belediyeden sorgulanacak. Konuta paylı mülkiyet hâlinde sahip olanlar, hisseleri oranında mükellef kabul edilecek. 

Değerli Konut Vergisi değerleme oranı 2022'de %18,10 artırıldı 

2019 yılında değeri 5.000.000TL üzeri olan yerler için özel bir vergi ödemesi kararı alınmıştı. İlk vergilendirme şekline göre değeri 5 milyon TL ve üzeri için kademeli olarak belirlenen vergi rakamları 2021 yılında 5 milyon 227 bin TL'den başlayan konutlar için yeniden düzenlenmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Tebliği'nde, Değerli Konut Vergisi yeniden değerleme oranının yarısı kadar, % 18,10 oranında  artırıldı. Buna göre konut nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 6 milyon 173 bin liranın üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi olacak. 

 

2022 yılında uygulanacak değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazın alt ve üst sınırları aşağıdaki şekilde uygulanacak: 

*6.173.000- 9.260.000 TL arasında olanlar 6.173.000 TL'yi aşan kısım için: Binde 3 

*12.347.000 TL'ye kadar olanlar 9.260.000 TL'si için 9.261 TL, fazlası için: Binde 6 

*12.347.000 TL'den fazla olanlar 12.347.000 TL'si için 27.783 TL, fazlası için: Binde 10 

 

Değerli Konut Vergisi’nin belirlenmesinde ‘Belediye rayiç bedeli’ baz alınacak. 

Kanun ilk yürürlüğe girdiğinde konutun ekspertiz değerinin dikkate alınacağı belirtilirken yapılan değişiklikle artık belediye rayiç bedeli baz alınıyor. Buna göre değerli konut vergisi  için belediye rayiç bedeli esas alınacağından, birçok lüks konut statüsündeki mülk vergilendirme kapsamına girmeyecek. 

 

Tek konutu olan Değerli Konut Vergisi'nden muaf… 

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Tebliği'ne göre; Gelir durumu dikkate alınmaksızın Türkiye sınırları içinde mesken niteliğinde tek taşınmazı olanlar, kanun kapsamına giren birden fazla mesken niteliğinde taşınmazı olanların en düşük değerdeki taşınmazı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın mesken nitelikli taşınmazları değerli konut vergisinden muaf olacak.