ALİ VAFİ KÖŞKÜ
ALİ VAFİ KÖŞKÜ

 

Ali Vafi Köşkü (Memduh Paşa Yalısı - Ayvaz Paşazade Yalısı) Bizans döneminde bağları, Osmanlı döneminde ise çilek tarlalarıyla meşhur olan Arnavutköy yalılarından ilkidir. XX.yüzyılın ilk yıllarında inşa edilmiştir.İlk olarak Ermeni bir bankere ait olan ve Arnavutköy yalılarının en büyüğü olan yalı, 1915 yılında Giritli Ali Vafi Bey’in mülkiyetine geçmiştir. Memduh Paşa 1904’de bu yapının hemen arkasına Raimondo d’Aronco’ya bir yapı daha yaptırmıştır.

Boğaziçi’nde pek görmeye alışık olmadığımız bir üslupta, Art Nouveau’nun ağır bastığı eklektik bir anlayışla inşa edilen yalı, Adalar, Yeşilköy, Erenköy, Suadiye gibi yeni yerleşim alanlarındaki Geç Dönem Osmanlı sivil mimari örnekleri ile benzerlik göstermektedir. İki büyük cihannüması ve onların da her iki yanında, cihannümaların yavruları gibi duran iki küçük ışıklığı olan üç katlı yalının taşıyıcı sistemi betonarme, cephe malzemesi ise ahşaptır. Denize bakan cephesinde, zemin kattan başlayıp iki normal kat boyunca devam eden ve çatı katında sivri bir çatı yükseltisiyle sonlanan iki adet çıkma bulunmaktadır. Birinci ve ikinci katlarda bu iki çıkma arasında, çıkmaları birbirine bağlayan birer balkon vardır.

Arka cephede ise orta akstaki geniş olmak üzere her katta üçer balkon bulunur. Cephede belirgin kat silmeleri gözlenmektedir. Pencere pervazı uzantıları, duvarda geometrik bezemeler oluşturur. Sivri çatı yükselmelerinde, bu yükseltileri vurgulayan sivri kemerli ahşap süslemeler görülmektedir. Hemen sağında, zemin katı camekanlı bir limonluk bulunmaktadır.Memduh Paşa Yalısı, büyük olasılıkla Karatodori Paşa Yalısı’nda 3 Temmuz 1919’da çıkan yangın sonucunda yanmıştır. Yapı 1980’li yıllarda aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir.